Σχολείο

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1924 σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (192/13/8/1924). Η ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό μετά την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην περιοχή , αλλά και λίγο μετά από την τελευταία ανταλλαγή των πληθυσμών που επέβαλλε η Συνθήκη της Λωζάνης (24/7/1923). Το κτίριο που στέγασε το σχολείο στην περιοχή υπήρχε και προ της ανταλλαγής ως καφενείο Μουσουλμανικό. Τα επόμενα χρόνια επισκευάσθηκε (1930) με ευθύνη του Προέδρου της Σχ. Εφορίας  Ιωάννη Φραγγέδη, κατοίκου Βαμβακόπουλου.

Το 1944 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (53/13/3/1944) το Σχολείο προήχθη σε διτάξιο και χωρίστηκε το εσωτερικό του με μεσότοιχο. Σχολικός κήπος, σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα εκπαιδευτικά πρότυπα της εποχής, λειτούργησε γύρω απ΄ αυτό το 1953 σ΄ έκταση 150 τ.μ. με καλλιέργεια νερατζιών, ανθέων και λαχανικών. Μαθητική βιβλιοθήκη επίσης θα λειτουργήσει το 1953 με 40 βιβλία και σχολικά περιοδικά , «έξ ών 26 διά τόν διδάσκαλον καί 14 διά τούς μαθητάς».

 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν την Έκθεση για την Ιστορία του Διταξίου Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου  – Κυδωνίας που συνέταξε «Ο Διδάσκαλος Ε.Δ.Μαυριδάκης» στις 3 Μαΐου 1954 και υπέβαλε προς τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Β’ Περιφέρειας Χανίων.

 

 

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη