Μαρ 082012
 

Το Tagxedo (http://www.tagxedo.com) είναι μια δωρεάν εφαρμογή Web 2.0 που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν «σύννεφα λέξεων» (word clouds) Download the bad too. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγξουμε οπτικά την συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης από ένα δοσμένο κείμενο, καθώς οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται μεγαλύτερες σε σχέση με τις υπόλοιπες Marketplace.

Ο χρήστης αφού δημιουργήσει το «σύννεφο λέξεων» που επιθυμεί μπορεί να το μορφοποιήσει, αλλάζοντας γραμματοσειρά, χρώματα, σχήμα ή την κατεύθυνση των λέξεων, να το εκτυπώσει, να το αποθηκεύσει ως εικόνα, να το δημοσιεύσει στο διαδικτυακό του τόπο ή να το διαμοιράσει ως σύνδεσμο 장윤정 노래 다운로드.

Τμήμα ΣΤ2: κάθε παιδί επιλέγει ένα θέμα της αρεσκείας του (από 18 θέματα) και δημιουργεί το αντίστοιχο tagxedo Bandijip Compression Download.