Ιούλ 302013
 

Τα εργαλεία της Google σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom!!!!

Τα εργαλεία της Google σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom!!

Τα εργαλεία της Google σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία διδακτικών στόχων του Bloom!!!

 

Μ’ ένα κλικ πήγαινε στην ιστοσελίδα και δες τα !!!! Όλα προς χρήση!!!

 Posted by on 30 Ιουλίου 2013

 Leave a Reply